Coachen

“There is something powerful about naming a conclusion and then living it.” – Paul Simon

Coachen is voor Meesters in ontwikkeling een ontwikkeltraject waarbij je bereid bent om kritisch en waarderend naar jezelf te kijken om iets nieuws te bereiken. We gaan samen met jouw ontwikkelvraag aan de slag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het kiezen van een nieuwe richting in werk en leven. Of het loslaten van oude patronen en het aanleren van nieuwe vaardigheden om je persoonlijke effectiviteit te verhogen.

De aanpak is gericht op het gaan maken van andere keuzes. Daarbij draait het om inzicht krijgen in je kwaliteiten en valkuilen, je talenten en overtuigingen, je voorkeuren en relaties tot anderen. Reflecteren, bewegen, oefenen. We zetten het allemaal in om je richting te (her)vinden en je pad met de eerste nieuwe stappen te vervolgen. Daarbij kan je van Meesters in ontwikkeling een respectvolle en motiverende begeleiding verwachten. Ondersteunend waar dat kan, confronterend als dat nodig is. En we maken het niet onnodig moeilijk. Dus de begeleiding is erop gericht om je met voldoende inzicht en diepgang tegelijkertijd luchtig en experimenterend te laten oefenen met nieuwe inzichten en ander gedrag. Dit staat aan de basis van de verandering die je wilt doormaken.

Het coachtraject ziet er over het algemeen als volgt uit:

  1. Een intakegesprek waarin we je coachvraag onderzoeken en samen bepalen of er een goede basis voor samenwerking is (hebben we een ‘klik’?). Als we gaan starten, leggen we de afspraken over het coachtraject vast in een coachcontract.
  2. Een aantal coachingsbijeenkomsten van 1,5 uur (waarvan 20 minuten voorbereiding/administratie). Hoewel ieder traject maatwerk is, is voor een coachtraject doorgaans ongeveer 6 bijeenkomsten voldoende.
  3. We sluiten het traject af met een evaluatiebijeenkomst waarin we vaststellen of het gewenste resultaat is bereikt en of er eventueel nog aanvullende zaken nodig zijn.
  4. Hoewel het formele coachtraject hierna is afgerond, is de ontwikkeling of verandering vaak pas net begonnen. Ook na afloop van het coachtraject bestaat de mogelijkheid om contact met elkaar te houden en de voortgang van je ontwikkeling te bespreken. Ik vertel je graag meer over de mogelijkheden hiervoor.

 

Daarnaast is het ook mogelijk om een biografisch vier-velden coachtraject te volgen. In dit traject onderzoeken we jouw levensloop aan de hand van vier levensgebieden. Met de bevindingen uit deze gesprekken en met jouw coachvraag in het achterhoofd bepalen we de rode draad in jouw levensloop. Op basis hiervan ervaar je vaak een sterker gevoel van verbondenheid en samenhang. Ook wordt duidelijk welke volgende stap in jouw (werk)leven passend kan zijn. Dit traject kan van grote meerwaarde zijn als je ontwikkelvraag nog weinig concreet is. Of als je op zoek bent naar een nieuwe richting in je werk of je leven.